Äldreomsorg

När du eller en släkting blir gammal kanske ni behöver hjälp i hemmet eller flytta till ett speciellt boende för äldre personer.
Det finns olika nivåer av hjälp och olika boenden beroende på ditt behov.
En handläggare från kommunen utreder ditt behov tillsammans med dig eller en nära släkting.