Borgerlig vigsel

Alla som vill gifta sig genom borgerlig vigsel är välkomna till Rådhuset. Du behöver boka tid minst två veckor i förväg, så att vi hinner förbereda vigseln.

De flesta borgerliga vigslar görs i ett speciellt rum i Rådhuset. Ni kan även välja att vigas på annan plats, efter överenskommelse med vigselförrättaren.

 

Detta behövs:
• Hindersprövning söker du själv via Skatteverket.

Du behöver två papper; ett intyg om hindersprövning samt ett vigselintyg. Båda pappren ska lämnas in till Rådhuset i god tid innan vigseln.

• Två myndiga vittnen. Har paret inte med egna vittnen finns det vittnen i Rådhuset (gäller vardagar mellan kl. 07:30-16:30).

Namn och bostadsort på vittnen behöver också lämnas till Rådhuset.

Omvandla partnerskap till äktenskap

Enligt lagen har två personer oavsett kön rätt att ingå äktenskap.

 

Ni som har registrerat partnerskap i Sverige kan omvandla partnerskap till ett äktenskap på två sätt.

• Genom en gemensam skriftlig anmälan om att ni vill omvandla ert partnerskap till äktenskap med ett enkelt brev till närmaste skattekontor.

• Genom en vigselförättning utan hindersprövning, det räcker att vigselförrättaren får ett intyg om tidigare registrerat partnerskap i Sverige. Vigselförrättaren meddelar Skatteverket om vigseln. Ni gäller som gifta från och med dagen för vigseln.

Vigselförrättare:

Margareta Högberg, Sven-Erik Lindestam, Isabel Hildén, Eva Lindberg, Eva Östlin