Bemanningen

Inom Söderhamns kommun arbetar upp emot 900 undersköterskor, barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger och kockar. När någon av dem inte kan jobba ordnar Bemanningen vikarier.

Det finns ett 70-tal tillsvidareanställda och cirka 150 timanställda i Bemanningen.

På Bemanningen jobbar man flexibelt och är även ute i skolor och berättar om vårdyrket.

Genom samarbete med Högtrycket hittar Bemanningen hela tiden nya intresserade som i sin tur får en väg in i på arbetsmarknaden.

Bemanningen arrangerar även speedrekrytering och deltar i rekryteringsmässor för att hitta nya personer som får prova på att jobba inom exempelvis äldreomsorgen.

Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten driver Bemanningen olika projekt som varit framgångsrika och lett till anställningar.