Hjälpbild

چگونه باید از سایت انترنتی استفاده کنید

این سایت انترنتی در شش زبان مختلف سویدنی، انگلیسی، دری، عربی، سومالیایی، تگرینیایی تهییه وتنظیم شده است.

برای انتخاب زبان برروی علامت زرد رنگ که دربالای صفحه قراردارد کلیک کنید.

شما میتوانید برای جستجو اطلاعات یا واژه ها برروی علامت زره بین شکل کلیک کنید.

این سایت به پنج بخش مختلف تقسیم بندی شده است.

برای پیدا کردن اطلاعات روی بخش های کار وتحصیل، بهداشت وسلامت، جامعه، زندگی وزیست نمودن واطفال ونوجوانان کلیک کنید.

درهرصفحه لینک های وجود دارد که امکان دارد جالب باشد.

سپس ممکن است به یک ویب سایت دیگر مثلا Informationsverige.se، Migrationsverket

یا راهنمایی های صحی درمانی 1177 بروید.

اگر لینک صفحه مرتبط به زبان شما نیست، در این صورت شما میتوانید به زبان سویدنی مراجعه کنید.

 

دراینجا درباره ویب سایت بیشتر بخوانید.